Oct 19, 2017

Twa Fey

Twa fèy, twa rasin o                  
Jété bliyé, ranmasé sonjé 
Twa fèy, twa rasin o                  
Jété bliyé, ranmasé sonjé         
Mwen genyen basen      
Twa fèy tonbé ladann,         
Jété bliyé, ranmasé sonjé 
      
Three leaves, three roots 
Throw away to forget, grab on  to remember
Three leaves, three roots 
Throw  away to forget,  grab on to remember
I have a basin
Three leaves fell in it
Throw away to forget, grab on to remember

Papa Guédé Bel Gason!
Papa Gédé bel gason
Gedé Nibo bel gason
Le'l abiyé tou an blan poul al moute o pale

le'l aboyé tout an blan li samble you senate
le'l abiyé tou de nwa li potre yon député

Woy! papa Gede 
Adye! Gede Nibo

Papa Ghede is drop dead gorgeous 
Ghede Nibo is really good looking 
He always dressed in white to go to the white house.
Dressed all in white he looks like a deputy
Dressed all in black he resembles a senator


Hello, Gede Darling
Goodbye! Gede Nibo

Oct 18, 2017

Tonton Bouki Yen Yen konsaTonton Bouki eya eya konsa
Tonton Bouki eya eya konsa
Nap kanpe, nap kanpe konsa

Tonton Bouki eya, eya konsa
Tonton Bouki eya eya konsa
Nap mache, nap mache konsa 

Tonton Bouki eya eya konsa
Tonton Bouki eya eya konsa
Nap kouri nap kou
ri konsa

Nap vole nor vole konsa etc...

Toi si Bonne

Toi si bonne, toi si parfaite, Qui nous aime avec tant d'amour, Maman c'est aujourd'hui ta fête. Pour tes enfants, quel he...