Oct 26, 2011

Ti Zwazo Kote Ou Prale

 Ti zwazo, kote ou prale?
Mwen prale kay Fiyèt Lalo.
Fiyèt Lalo konn manje timoun.
Si w ale l'ap manje ou tou.
Bri kolobrik. Bri kolobrik.
Rossignol manje corossol

Woul-o woul-o
Lè m soti lavil Aux Cayes
Tout bèt tombe nan bwa
Mademoiselle, voulez-vous danser?
Non, Monsier, je suis fatigueé.

Translation


Little bird, "where are you going?"
I am going to Fiyèt Lalo"
"Fiyèt Lalo eat baby birds,
If yo you go there he will eat yo too!"
Make noise  Nightingale, Make noise nightingale
Nightingale ate sysop.

Roll, roll...
When I left Caye city all the bird fell off the tree!
"My lady would you like to dance?"
"No sir , I am too tired." 

Dodo Ti Pitit Manman

Dodo ti pitit manman
do-o-do ti pitit manman
Si ou pa dodo krab la va mange'w
Si ou pa dodo krab la va mange'w

Manman ou pala lalé nan maché
papa ou pala lalé la rivié
Si ou pa dodo krab la va mange’w
Si ou pa dodo krab la va mange’w

Choru
Dodo titit krab nan kalalou (allegro)
dodo titit krab nan Kalalou (allegro)

Tranlation

Sleep tight sweet little baby
Sleep tight sweet little baby
 If you don't sleep  Crabs  will eat you
if you don't sleep crabs will eat you

Your mother is absent she went to the market
Your father is absent; he went to the river
I you don't go to sleep. The crabs will eat you.
I you don't go to sleep. The crabs will eat you


https://youtu.be/2RRQA_LLu0g


Toi si Bonne

Toi si bonne, toi si parfaite, Qui nous aime avec tant d'amour, Maman c'est aujourd'hui ta fête. Pour tes enfants, quel he...