Mar 15, 2011

Tant YayaTe gen yon ti gramoun yo te rele tant Yaya
Li te gen’w bèl lakou. Li te gen’w bèl lakou.
Tout timoun nan lari yo renmen tant Yaya
Depi yo wè’l pase yo di bonjou tant Yaya.

yo di bonjou tant Yaya.
yo di bonjou tant Yaya.
Yo di, yo di  bonjou tant yaya.
            
                    English

There was an old lady named aunt Yaya.
She had a lovely backyard,
She had a lovely backyard.
All the neighborhood kids really loved aunt Yaya.
Every time they meet her they say “Hello Aunt Yaya”.

They say “hello Aunt Yaya”.
They say “hello Aunt Yaya".
They say hello, they say “hello aunt Yaya”.
They say hello, they say “hello aunt Yaya”

2 comments:

Andrew said...

Thanks for the link about how to put audio on blogs! Your way is simple and easy. Kudos!

Laurie said...

Glad to have helped.

Anatol Moute sou Tol

Anatol moute sou tol la'l keyi korosol gep panyol mode'l nan dyol li paka pale kreyol Anatol climbed on thin roof to pick a...