Nov 9, 2012

Miaou, miaou
Miaou, miaou
La nuit dernière
Miaou, miaou
La nuit dernière
j'entendais dans la gouttière
j'entendais dans la gouttière
le chat
de notre portière
le chat
de notre portiere

English
Meow, meow
The other night
Meow, meow
The other night
I heard in the gutter
The cat
Of the doorkeeper
The cat
Of the doorkeeper

Ti poulèt sove

Ti poulèt sove  Wi wa  Kenbe li pou mwen  Wi wi Mwen pa bezwen mayi Wi wa  Pou’m kenbe pou’m Kay  Wi wa  Pran’l pran’l Pran’l  Wi...