May 31, 2015

Papa Abraham (Father Abraham)


Papa Abraham
Gen anpil pitit
Papa Abraham gen anpil piti
Mwen se youn ladann e ou menm tou
An nou louwe Bondye

Men dwat

Men dwat, men goch
Men dwat, men goch, pye dwat
Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch,
Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch,
Menton anlè
Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch, menton anlè, vire
Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch, menton anlè, vire ron , chita!Father Abraham had many sons
Many sons had father Abraham
I am one of them and so are you
So let’s just praise the Lord

Right arm
Right arm, left arm
Right arm, left arm, right foot,
Right arm, left arm, right foot, left foot
Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up
Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up, turn around

Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up, turn around, sit down!


Si nou pa we isit anko

Orevwa Mesye Orevwa Medam Priye Bondye pou nou Si nou pa we isit anko Yon jou na we anwo Goodbye Gentlemen Farewell  Lad...