IdiomsFrench  or Kreòl
English
De fond en comble
Nook and Cranny
la forme et le fond
Style and content


No comments:

Si nou pa we isit anko

Orevwa Mesye Orevwa Medam Priye Bondye pou nou Si nou pa we isit anko Yon jou na we anwo Goodbye Gentlemen Farewell  Lad...