IdiomsFrench  or Kreòl
English
De fond en comble
Nook and Cranny
la forme et le fond
Style and content


No comments:

Ti poulèt sove

Ti poulèt sove  Wi wa  Kenbe li pou mwen  Wi wi Mwen pa bezwen mayi Wi wa  Pou’m kenbe pou’m Kay  Wi wa  Pran’l pran’l Pran’l  Wi...